Malá vodní elektrárna Železný Brod

Stavba se nachází na okraji města Železný Brod, vedle silnice z Malé Skály do Železného Brodu. Zde původně stával starý náhon a zbytky elektrárny, která byla zrušena v 60. letech.

Nová malá vodní elektrárna je řešena v území s těsnou vazbou na komplex historických továrních budov a je zároveň umístěna v krásné přírodní scenérii svahů okolo toku Jizery.

Turbíny Kaplan zpracovávají průtoky vody v rozsahu 1,2 m3/s až 24,4 m3/s a pohánějí přes převody s kuželovými ozubenými koly a pružné spojky vertikální synchronní generátory o výkonu 1× 496 kW a 2× 245 kW (750 ot/min). Provoz turbin je řízen automatickou hladinovou regulací. Čidlo regulace snímá úroveň horní hladiny vody v jezové zdrži.

Více technických informací →

Projekt MVE Železný Brod získal celou řadu ocenění:

  • Stavba roku 2010
  • Podnikatelský projekt roku 2010
  • Česká energetická a ekologická stavba roku 2010
  • Cena starosty Města Železný Brod 2011

Více o oceněních →