Historie MVE Železný Brod

Fotografie původní MVE Železný Brod.

 • 1867
 • 1901
 • 1909
 • 1925
 • 1961
 • 1963
 • 1967
 • 1969
 • 1965: Stavidlový jez na Jizeře
 • 1965: vývar pod jezem
 • 1965: norná stěna na vtoku do náhonu
 • 1965: objekt se stavidl.uzávěry(pohled po vodě)
 • 1965: náhon k elektrárně
 • 1965: konec náhonu před elektrárnou
 • 1965: vodní elektrárna (pohled po vodě)
 • 1965: strojovna vodní elektr.
 • 1965: vodní elektr. (pohl.proti vodě)
 • 1965: vyústění odpad.kanálu do Jizery