Dodavatelé

Dodavatelé stavby MVE

Generální dodavatel stavby
          Akcent Bohemia, a.s.

Dodavatel stavební části
          SYNER VHS Vysočina, a.s.

Dodavatel hydrotechniky a turbín
          Strojírny Brno, a.s.

Dodavatel generátorů
          TES VSETÍN s.r.o.

Dodavatel řídicího systému MVE
          ALVA Strakonice, spol. s r.o.

Dodavatel železobetonových konstrukcí
          REKO PRAHA, a.s.

Projekt vrchní stavby
          Architektonická kancelář, spol. s r.o., Ing. arch. Pavel Janoušek, Ing. arch. Boris
          Šonský (A R K, spol. s r.o.)

          Ing. arch. Boris Šonský - architekt

Projekt technologie a spodní stavby
          Pöyry Environment a.s.
          Ing. Oldřich Neumayer, CSc. - zodpovědný projektant

Další účastnící stavby

          Ing. Jiří Čermák - stavební konstrukce
          Projekční kancelář Ing. Vladislav Bureš, Ing. Martin Vlček - statika
          Ing. Michal Andrle - vzduchotechnika
          Jaromír Bednář - Elektroinstalace – silnoproud
          Vladimír Kučera - zabezpečovací systém