Technické vybavení stavby

Ve spodní stavbě strojovny jsou osazeny tři přímoproudé Kaplanovy turbiny v provedení "S" s průměry oběžných kol 1× 1.450 mm a 2× 1.150 mm. Velká turbína tak pracuje s průtokem vody v rozsahu od 1,9 m3/s do 10,8 m3/s a obě malé turbiny s průtoky v rozsahu od 1,2 m3/s do 6,8 m3/s. Turbosoustrojí sestávají z turbiny, regulačního zařízení, převodovky, generátoru a savky.

Turbiny Kaplan ve strojovně MVE Železný Brod tedy zpracovávají průtoky vody v rozsahu od 1,2 m3/s až do celkové hltnosti turbin, tj. 24,4 m3/s.

Tyto turbiny pohánějí přes převody s kuželovými ozubenými koly a pružné spojky vertikální synchronní generátory o výkonu 1x 496 kW a 2x 245 kW (750 ot/min).

Provoz turbin je řízen automatickou hladinovou regulací. Čidlo regulace snímá úroveň horní hladiny vody v jezové zdrži.

Pravou částí spodní stavby strojovny prochází obtokový kanál, kterým se proplachuje usazovací prostor před vtoky do turbín. Vtok do této proplachovací propusti (světlé šířky 1,22 m) hradí ocelové dvojité stavidlo (přední a zadní). Dosedací práh předního stavidla má kótu 269,9 m n. m. Zadní stavidlo na tuto úroveň nedosahuje. Maximální zdvih obou stavidel (na hydraulický pohon) je 2 m. Průtočná kapacita propusti je 12,7 m3/s.

Vtok do větší turbíny (světlé šířky 3,7 m, v levé části) hradí dvojité ocelové stavidlo. Dosedací práh předního stavidla má kótu 270,7 m n. m. Vtok do dvou menších turbín (světlé šířky 5 m, v pravé části) hradí dvojité ocelové stavidlo. Dosedací práh předního stavidla má kótu 270,7 m n. m.

Výtokový objekt od savek turbin tvoří dnová šikmá železobetonová deska v protisklonu 1:5 rozšiřující se z 9,5 m (u výtoku ze savek) na 17 m (u závěrného prahu), která je 11 m dlouhá a překonává výškový rozdíl 2,2 m. Na výtoku ze savek turbin jsou zřízeny drážky provizorního hražení. Ocelová hradidla v délkách 3,9 m a 5,2 m se zasouvají pomocí jeřábové drážky a kladkostroje.